De gemiddelde kans om een civielrechtelijke procedure te winnen exact 50%. Wat dat betreft scoort de civiele procedure net een fractie beter dan roulette. Wie bij roulette inzet op even of oneven, dan wel zwart of rood, heeft een kans van iets meer dan 48,6% op winst aangezien de ‘0’ voor deze categorieën niet meetelt.

Download artikel als PDF

Advertentie