Het grondbeleid is in Nederland geen rustig bezit. Eind jaren zeventig struikelde het kabinet-Den Uyl op een wijziging van de Onteigeningswet. Uit die tijd dateerde ook de eerste Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Ook door de schaarser wordende ruimte krijgt het grondbeleid nu weer volop aandacht. Het onteigeningsrecht en het kostenverhaal worden maar traag gemoderniseerd, maar het gemeentelijk voorkeursrecht verandert wel degelijk. Een overzicht van de complexe stand van zaken van reparatiewet (per 1 september 2002 in werking getreden) en wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wvg tot alle gemeenten (20 mei 2003 door de Tweede Kamer aanvaard).

Download artikel als PDF

Advertentie