Tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden (29 november) overhandigde Marek Guensberg de voorzittershamer aan Jeroen Brouwer, maar niet voordat hij de klachten- en geschillenregeling inhoudelijk ongeschonden door de vergadering geloodst had.

Download artikel als PDF

Advertentie