Natuurlijk: het politieke primaat ligt bij de Tweede Kamer. Maar na de hobbel van de behandeling door de Eerste
Kamer moet de advocaat met het product aan de slag. Maandelijkse reflecties op de Chambre de réflexion.

Download artikel als PDF

Advertentie