Sinds 1 december jl. is mr. Marek W. Guensberg de Algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Een gesprek over de soms problematische diversiteit van de balie, het vertrek van secretaris Frederik Heemskerk, de accountantskwestie en het verschoningsrecht. En de deken noemt nog de polemiek die hij mist in dit blad.

Download artikel als PDF

Advertentie