Bij een wetswijziging werd de positie van de statutair directeuren ‘vergeten’, waardoor ontslagbescherming bij ziekte toch voor hen bleef gelden. Recente rechterlijke uitspraken proberen deze omissie te herstellen maar de vraag is of dat strookt met de bedoeling van de wetgever.

Download artikel als PDF

Advertentie