Per 1 februari is de Wet koop op afstand al (zie ook Advocatenblad 2000-20, p. 853) in werking getreden. De wet legt de verkoper/ dienstverlener nogal wat informatieplichten op, geeft de koper ruime ontbindings mogelijk heden en geldt niet alleen voor internet maar ook bij veel gebruikte communicatie media als telefoon, fax en post.

Download artikel als PDF

Advertentie