Na tien jaar was de Beroepsopleiding aan vernieuwing toe. Specialisatietendensen en de groei van de markt noodzaakten de Orde tot verandering. Enkele betrokkenen geven hun visie op de nieuwe inhoud, structuur en organisatie van de opleiding die begin 2002 van start gaat.

Download artikel als PDF

Advertentie