Het aantal rechtszaken van Amerikaanse consumenten tegen fabrikanten van ondeugdelijke producten neemt af. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde hoogte van daadwerkelijk toegekende schadevergoedingen snel toe. De waarschijnlijke oorzaak: hogere drempels voor het indienen van claims, die ertoe leiden dat alleen de meest schrijnende gevallen nog tot de rechtszaal doordringen.

Download artikel als PDF

Advertentie