In het artikel van de mrs. T. van der Goot en J. van Boksem werd een overzicht gegeven van de rechtspraak op artikel 591a Sv. Het Hof Den Bosch, zo viel te lezen, kent geen vergoeding toe uit hoofde van genoemd wetsartikel als er sprake is van een ambtshalve verstrekte toevoeging. Onduidelijk was of het hof eenzelfde benadering zou voorstaan indien detoevoeging zou zijn verstrekt op verzoek van de rechtzoekende, inmiddels gewezen verdachte.

Download artikel als PDF

Advertentie