Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is in beweging. Kort na elkaar zagen twee belangrijke rapporten het daglicht. Deloitte & Touche Bakkenist verrichtte onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van aanbesteding in de gefinancierde rechtsbijstand en legde de bevindingen daarvan vast in een eindrapport van 7 december 2000. Het Verwey-Jonker Instituutverkende in opdracht van de Raden voor Rechtsbijstand de toekomst van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en rapporteerde in januari 2001 in een indrukwekkend boekwerk getiteld Toekomstverkenning gefinancierde rechtsbijstand.

Download artikel als PDF

Advertentie