In zijn column in het Advocatenblad 6 ontvouwde Matthijs Kaaks zijn plan om een cursus koffiezetten te organiseren voor een gedebiliseerde balie. Vijf punten in het kader van de Verordening Permanente Opleiding lijkt hem redelijk voor een dergelijke cursus. Ik hou er wel van als er op schertsende wijze aandacht gevraagd wordt voor een probleem.

Download artikel als PDF

Advertentie