In Engeland is het civiel procesrecht vergaand op de schop genomen. Uitgangspunt is dat de rechter de manager van een strak en gestandaardiseerd processysteem is dat erop is gericht procedures zoveel mogelijk te vermijden. Het primaire doel is om partijen zo snel mogelijk tot een schikking te laten komen. Lord Woolf heeft aan de basis gestaan van de ‘civil procedure rules’.

Advertentie