De president van de Rechtbank Leeuwarden oordeelde op 14 juni jl. dat de Buro’s voor Rechtshulp naast de gefinancierde rechtsbijstand geen betaalde praktijk mogen uitoefenen. Hij besliste dat de subsidiegever, de Raad voor de rechtsbijstand, de beëindiging daarvan terecht als subsidievoorwaarde stelde. De president meende wel dat de korting op de subsidie, maandelijks 50.000 gulden, onvoldoende was gemotiveerd.

Download artikel als PDF

Advertentie