Het Advocatenblad wil hét blad voor advocaten zijn. In een wereld die wordt overspoeld door informatie is het lang niet makkelijk om dat profiel met succes na te streven. De uitgever –Elsevier– en de onafhankelijke redactie van het Advocatenblad hebben zich daarom, op eigen verzoek, onderworpen aan een tweetal kritieksessies. Ik kan me wel zo ongeveer voorstellen hoe dat is gegaan. Een groepje professionals is er eens lekker voor gaan zitten om de redacteuren, het bladmanagement, de uitgever, de vormgeving, de inhoud en wat dies meer zij tot op het bot te fileren. Dat werkt louterend en het is ook een probaat middel tegen bedrijfsblindheid, zelfgenoegzaamheid of lethargie, voor zover daar al sprake van was.

Download artikel als PDF

Advertentie