Vorig jaar verscheen de ordebrochure ‘Wat doet de Orden voor mij’. Een handzaam boekje waarin duidelijk wordt samengevat welke producten en diensten de Orde levert. Als u die brochure doorbladert zult u naar ik hoopmet mij van oordeel zijn dat de Orde veel voor advocaten doet. Dat wist u al want u werkt dagelijks binnen de kaders van door de Orde gemaakte regels, u wordt permanent opgeleid, u communiceert naar ik hoop via BalieNet, en u doet uw voordeel met het regelmatig lezen van het Advocatenblad – om maar eens enkele zaken te noemen.

Download artikel als PDF

Advertentie