In het langverwachte arrest-Slot/Ceelen van 2 maart jl. verschafte de Hoge Raad enige duidelijkheid in kwesties rond het Amsterdams Verrekenbeding. Hoe moet er tussen ex-echtgenoten worden verrekend als uit inkomsten een leenschuld werd afgelost? Het belang van het arrest is dat de Hoge Raad lijkt te kiezen voor verrekening op basis van evenredigheid in plaats van nominaliteit. Dit is ook het uitgangspunt van het aanhangige wetsvoorstel, dat het wettelijk deelgenootschap vervangt door een algemene regeling van verrekenstelsels.

Download artikel als PDF

Advertentie