In ons artikel van 8 juni jl. is bij elke vorm van verlof opgenomen of deze al dan niet een uitbreiding is van de reeds bestaande vormen van verlof. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe vormen van verlof als gevolg van de Wet arbeid en zorg beperkt is. De uitbreiding betreft het recht op adoptieverlof, het recht op kraamverlof, de wettelijke basis voor het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en het kortdurend zorgverlof.

Download artikel als PDF

Advertentie