De Wet herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken levert geen nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Formeel blijft het wetboek van 1838 dateren, ook al zullen er na 1 januari 2002 in het wetboek maar weinig bepalingen meer te vinden zijn die zo oud zijn. Verreweg het grootste deel van het Wetboek dateert van de laatste decennia.

Download artikel als PDF

Advertentie