De verzoekschriftprocedure gaat op de schop. De nieuwe regeling is systematischer van opzet en vereist minder zoekwerk in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Burgers die te maken krijgen met ontbindings- en echtscheidingsprocedures vinden er baat bij. Maar de wetgever is niet altijd even consequent geweest, stelt hoogleraar A.I.M. van Mierlo.

Download artikel als PDF

Advertentie