Op 19 juli jl. concludeerde Advocaat-Generaal Léger van het Europees Hof van Justitie, in de Nederlandse zaak over het verbod van samenwerking tussen advocaten en accountants, dat het verbod verenigbaar is met het gemeenschapsrecht. Het verbod, uit de Samenwerkingsverordening van de Orde, zou dienen om de bijzondere taak van de advocaat te beschermen. De A-G concludeert dat de Raad van State nog dient te onderzoeken of het verbod daadwerkelijk noodzakelijk is om de onafhankelijkheid en het beroepsgeheim te waarborgen. Een toelichting op de kernpunten uit de zeer lange conclusie.

Download artikel als PDF

Advertentie