Richtsnoeren van de Europese Commissie moderniseren sinds 1 januari jl. het toezicht op kartelvorming. Ze beoordelen overeenkomsten tussen concurrenten minder formeel en ‘gebruiksvriendelijker’ dan de oude regels, en hebben ook gevolgen voor het toezicht door de NMa en Nederlandse rechters.

Download artikel als PDF

Advertentie