Het onderscheid tussen advocaat en procureur is verouderd en zinledig. Schaf de procureur af en wijzig de wet zo dat advocaten zonder inschakeling van een plaatselijke procureur in het hele land kunnen optreden. Het burgerlijk procesrechtwordt aldus vereenvoudigd en de extra kosten die thans voortvloeien uit de dubbele rechtsbijstand van een advocaat en een procureur als er in een ander arrondissement moet worden geprocedeerd, worden vermeden. Afschaffing van de procureur draagt ook bij tot de opheffing van plaatselijke verschillen in het procesrecht.

Download artikel als PDF

Advertentie