Deregulering, vereenvoudiging, modernisering, harmonisering en deformalisering. Het zijn stuk voor stuk respectabele doelen. Het nieuwe burgerlijk procesrecht heeft, zoals blijkt uit de memorie van toelichting op het wetsontwerp, zijn ontstaan in belangrijke mate aan het nastreven van die doelen te danken. En wie wil er nu geen moderner en eenvoudiger procesrecht? Procespartijen en hun advocaten krijgen een opgewaardeerd instrumentarium dat sneller en met wat minder pijn een uitkomst kan bieden in een conflict en dat is een goede zaak.

Download artikel als PDF

Advertentie