Op zowel Europees als nationaal niveau is de strijd tegen het witwassen van ‘vuil geld’ geïntensiveerd. In Nederland behandelt de Tweede Kamer een wijziging van het Wetboek van Strafrecht waarin het witwassen van opbrengsten van misdrijven strafbaar zal worden gesteld. Het Europees Parlement behandelt begin 2001 een voorgestelde wijziging van de Anti-witwasrichtlijn (91/308/EEC) die uiteindelijk in de Nederlandse wetgeving zal moeten worden geïmplementeerd.

Download artikel als PDF

Advertentie