De maand november – waarin volgens de overlevering onevenredig veel sterfgevallen binnen mijn familie moesten worden genoteerd en die ik daarom altijd enigszins weggedoken
tracht door te komen – leent zich goed voor een gesprek over marketing door advocaten. Andere beroepsgenoten hebben mogelijk een andere associatie en denken bij marketing onwillekeurig aan de lente. Wat hier van zij, kortgeleden bevond ik mij –

Download artikel als PDF

Advertentie