Spong en Hammerstein hebben, naast andere dingen, weer de aandacht gevestigd op het imago van de advocatuur. De heersende mening binnen de balie is dat S&H dat imago schaden. Men valt over ze heen. Het regent klachten. Nou hadden de aanklagers van S&H zich natuurlijk moeten afvragen of niet hun geklaag evenzeer het imago van de advocatuur schaadt. En vanuit hún perspectief bezien is het antwoord stellig: Ja. Ik zelf meen intussen dat S&H ons imago helemaal niet bezoedelen maar juist oppoetsen en eenzelfde oordeel geldt de klagers.

Download artikel als PDF

Advertentie