Na een forse daling in 2002, is het aantal binnengekomen zaken bij het Hof van Discipline in 2003 weer sterk gestegen. In 2001 werden 230 zaken aangemeld, in 2002 187 en in 2003 257 zaken. Dat blijkt uit het Jaarverslag over 2003 van de griffier van het Hof van Discipline. De stijging werd vorig jaar al voorspeld. Griffier mr. B.F. Keulen zei toen in het Advocatenblad (2003-6, 21 maart 2003) dat het Hof qua aantallen zaken achter de Raden van Toezicht aanhobbelt. ‘Ik sprak onlangs iemand van de Amsterdamse Raad van Discipline, en die constateerde dat er op dit moment weer méér zaken worden aangemeld. Als dat klopt, dan merken wij dit later dit jaar of begin volgend jaar,’ aldus de griffier bij die gelegenheid. De werkvoorraad van het Hof steeg slechts licht: op 1 januari 2003 stonden er nog 103 zaken op de rol, per 1 januari 2004 waren dat er 117. Een zaak wordt eerst als afgedaan beschouwd indien daarin een einduitspraak is gedaan. In het aantal per 1 januari van enig jaar nog te behandelen zaken zijn dus begrepen de zaken die al wel op zitting zijn behandeld, maar waarin nog geen einduitspraak is gedaan. De geringe stijging van de werkvoorraad is onder meer te danken aan het feit dat er sinds 1 januari 2002 wordt gewerkt met vier kamers in plaats van drie. Daardoor kon het aantal zittingen stijgen van 43 naar 48, aldus het jaarverslag. Het streven is erop gericht om vijf zaken per zitting te behandelen. Het totaalaantal ‘griffiersuren’ (bestede tijd door griffier en plaatsvervangend griffiers) bedroeg in 2001 1082,5, in 2002 1409,5 en in 2003 1339,6.

Download artikel als PDF

Advertentie