informatie uit strafdossiers. Hier de resultaten. Aan de lezers werd gevraagd om al dan niet hun instemming te betuigen met een tweetal uitgangspunten over informatieverstrekking uit strafdossiers (zie hiernaast). Ze konden hun standpunt nader motiveren.

Download artikel als PDF

Advertentie