advocaten was dat op 21 en 22 maart jl. geen beletsel om in Berlijn verder gestalte te geven aan de International Criminal Bar (ICB), het toekomstig vertegenwoordigend orgaan van verdedigers bij de onlangs geïnstalleerde International Criminal Court (ICC) in Den Haag. De motieven om een soms lange reis naar Duitsland te maken – er waren advocaten uit

Download artikel als PDF

Advertentie