De Algemene Raad heeft bij de leden van de Vaste Commissie voor Justitie geprotesteerd tegen de voorgenomengenerieke verhoging van de griffierechten met 15%. Deze verhoging komt boven op de indexering van 6,35%, die inmiddels per 1 februari bij algemene maatregel van bestuur heeft plaatsgevonden. De stijging van de griffierechten komt daarmee dit jaar totaal op 21,35%. ‘De Orde vindt dit zeer onwenselijk.

Download artikel als PDF

Advertentie