Op het moment dat u dit blad ontvangt, vindt er een bijzondere vergadering van het College van Afgevaardigden plaats over de standpuntbepaling die de Algemene Raad al enige tijd geleden heeft doen toekomen aan de Commissie Advocatuur. Over het verloop van die vergadering kan ik nu uiteraard nog niets zeggen, maar wel over de daaraan voorafgaande dagen. Een week uit het leven van een deken, hoe ziet die er uit?

Download artikel als PDF

Advertentie