Achttien van de negentien lokale dekens meenden dat de Algemene Raad zonder overleg standpunten had ingenomen bij de Commissie Advocatuur. Op hun verzoek werd een extra vergadering van het College van Afgevaardigden bijeengeroepen: op 10 maart jl. werd er in Utrecht vooral bijgepraat.

Download artikel als PDF

Advertentie