Onverstoorbaar gaat prof. Twan Tak (Universiteit Maastricht) door met zijn onderzoek naar én kritiek op het Nederlandse bestuursprocesrecht. Ook in de nieuwe druk van zijn standaardwerk worden krasse kwalificaties niet geschuwd. Zijn advies aan advocaten: blijf zo veel mogelijk weg bij de bestuursrechter – maar voor hen die toch gaan, heeft hij nog wel een tip.

Download artikel als PDF

Advertentie