In dit nummer deel I van de Kroniek Insolventierecht 2004. In deze kroniek wordt de schuldsanering van natuurlijke personen buiten beschouwing gelaten, evenals het invorderingsrecht van de Ontvanger der Rijksbelastingen.

Download artikel als PDF

Advertentie