In twee recente arresten heeft de Hoge Raad zich niet gekweten van zijn taak om onrechtmatig optreden van politie en justitie af te straffen. Sander Janssen spoort de blokkades op voor een effectieve, rechtstatelijke controle op overheidsoptreden, en concludeert: ‘De jurisprudentie op artikel 359a Sv en de Schutznorm hebben de sanctionering van onrechtmatig optreden verregaand ingeperkt’. Een analyse en een pleidooi: ‘De rechter moet in alle vrijheid de grenzen van de rechtsstaat kunnen controleren én verdedigen.’

Download artikel als PDF

Advertentie