In het Advocatenblad van 11 november 2005 riep ik u op om informatie over de advocatuur tijdens de bezetting te melden aan het NIOD. Dit in verband met een vooronderzoek naar de positie en het functioneren van de advocatuur in de Tweede Wereldoorlog. Doel van het vooronderzoek was om
na te gaan of een uitgebreid onderzoek naar dit onderwerp mogelijk en zinvol is.

Download artikel als PDF

Advertentie