Sinds de inwerkingtreding van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding1 (Wet VPS, van mei 1995) zou de verdeling van pensioenaanspraken bij echtscheiding eenvoudig moeten zijn, door te verwijzen naar de standaardregel van deze wet. Er is ook een afwijkende verdeling vast te leggen, en de pensioenuitvoerder doet de rest. Maar dan moeten de afwijkende afspraken wel duidelijk en van tevoren worden vastgelegd. Daar schort het nogal eens aan.

Download artikel als PDF

Advertentie