Mr. N.M.P. Steijnen, advocaat te Zeist, heeft sterke bezwaren tegen de ontwikkeling van een centraal tuchtregister en tegen de door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verleende ontheffing van twee jaar voor het verstrekken van antecedentenlijsten aan de tuchtrechter Advocatenblad 2005-16, p. 754).

Download artikel als PDF

Advertentie