De bezuinigingen op en de aanpassing van de werkwijzen van de reclasseringsinstellingen in Nederland hebben direct invloed op het werk van strafrechtadvocaten. Het is moeilijker om rapportages te krijgen, en het gebrek aan nazorg voor cliënten is voelbaar. ‘De reclassering is een onderdeel van het Openbaar Ministerie aan het worden’, is een veelgehoorde klacht. De verdediging boort alternatieve wegen aan om het gat te vullen.

Download artikel als PDF

Advertentie