Opsporende en vervolgende instanties maken vaak niet aannemelijk dat bepaalde informatie niet door het verschoningsrecht wordt beschermd vóórdat ze er de hand op leggen. En ‘vertrouwelijke’ informatie wordt bekend aan politie en justitie voordat de rechtmatigheid van de inbeslagneming in rechte is vastgesteld. Sjöcrona, Koops en Noorduyn ontwaren deze zorgelijke tendensen in de praktijk van het verschoningsrecht. Ze hebben adviezen voor deken én advocaat.

Download artikel als PDF

Advertentie