Het verschoningsrecht van de advocaat ligt onder vuur. In de krant en de politiek worden daarbij nogal wat misverstanden gedebiteerd, zeggen Bannier en Fanoy. Zij proberen er vier op te ruimen. Zoals: ‘beperking van het beroepsgeheim tot werk waarbij rechtstreeks over procedures wordt geadviseerd, miskent de realiteit van het juridische advocatenwerk.’ In het volgende artikel laten Sjöcrona, Koops en Noorduyn aan de hand van recente rechtspraak zien hoe het verschoningsrecht in de praktijk wordt ingeperkt door het handelen van politie, OM en R-C, én door weinig waakzame dekens en advocaten.

Download artikel als PDF

Advertentie