In het vorige nummer (7, van 12 mei jl.) vroegen we enkele nauwbetrokkenen naar hun mening over twee voorstellen van de Commissie Advocatuur: toelaten van no win no fee en instellen van een Regelgevende Raad. In dit nummer schrijft advocaat Rob Geene dat de commissie veel te weinig werk maakt van de positie van de advocatuur in de rechtsstaat. Hij wil zelf de advocaten als ‘magistraten’ in de rechtsstaat scheiden van commerciële advocaat-juristen zonder de gebruikelijke ‘privileges’. Hieraan voorafgaand, en deels eraan tegengesteld, geeft Floris Bannier, advocaat en hoogleraar advocatuur, een kritisch overzicht van de belangrijkste onderdelen van het rapport. De uitgangspunten zijn juist volgens hem, maar over de uitwerking ervan heeft hij zijn twijfels.

Download artikel als PDF

Advertentie