Artikel 46 Advocatenwet, uitgewerkt in de Gedragsregels, beperkt de uitingsvrijheid van de advocaat. De tuchtrechter moet zich terughoudend opstellen, gezien de rechtspraak van het EHRM. Maar een veroordeling zonder sanctie, dat is toch niet in strijd met het idee van de vrije marktplaats van ideeën?

Download artikel als PDF

Advertentie