Er studeren minder juristen af, er vertrekken meer (senior) medewerkers en andere zakelijk dienstverleners bevissen intensiever de vijver van jong talent. Allochtone aanwas en nieuwe HBO-juristen compenseren deze krimpende mogelijkheden niet. Mede doordat steeds meer vrouwen advocaat worden, beginnen advocaten bovendien andere keuzes te maken op de balans van leven en werk. Hoe kunnen de kantoren hun nijpende positie op de arbeidsmarkt verbeteren?

Download artikel als PDF

Advertentie