In september gaan de rechtbanken over op een schriftelijke rol. Ter gelegenheid daarvan beschrijft advocaat L. van Heijningen het ‘geraas en beweging’ maar ook de gemoedelijkheid tijdens rolzittingen in vroeger tijden. In het volgende nummer meer over de voorbereiding van de afschaffing van het procuraat.

Download artikel als PDF

Advertentie