In de discussies over de ingrijpende stelselwijziging van de rechtsbijstand (Het Juridisch Loket verving het Bureau voor rechtshulp) speelde het rapport van de Commissie-Ouwerkerk een cruciale rol. Het maakte een eind aan de verdeeldheid,1 en zette de lijnen uit voor het nieuwe beleid. Hoe kon de commissie zo succesvol zijn? Wij vroegen het de leden zelf, Hans Ouwerkerk, destijds burgemeester van Almere, Carla Eradus, president van de Rechtbank Amsterdam en Carel van Eykelenburg, voormalig hoofddirecteur van de IBG (studiefinanciering), thans lid Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Download artikel als PDF

Advertentie