Zoals een verhaal nooit getrouw de werkelijkheid weergeeft, maar hooguit een gestileerde versie, zo heeft een rechtszitting weliswaar banden met het werkelijke leven, maar valt zij niet met dat leven samen. Het leven is er gefileerd en teruggebracht tot de bestanddelen van een dagvaarding. Daarmee levert de weergave ter zitting in wezen een gefingeerde werkelijkheid op. Het is niet onwaar, maar het is niet alles.

Download artikel als PDF

Advertentie