In een ochtendblad van recente datum viel mijn oog op een artikel over een Amsterdamse curator, verbonden aan een groot landelijk advocatenkantoor. Blijkens dit artikel had deze curator in een door hem behandeld faillissement bij de rechtbank een voorschot gedeclareerd van ruim € 130.000. Een bij dit faillissement betrokken (voormalig) bestuurder vond dit te dol en wist met succes, door tussenkomst van de deken, het voorschot te doen verminderen met € 50.000.

Download artikel als PDF

Advertentie