Op de Ordevergadering in september zal voor het eerst een prijs worden uitgereikt aan een Nederlandse topadvocate. Deze prijs is een uitvloeisel van het nieuwe Ordebeleid: het bevorderen van diversiteit in de balie. Hiermee wil de Orde bereiken dat kantoren pluriformiteit in de samenstelling van hun advocaten nastreven: ‘verschillen in geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, geloof, nationaliteit, leeftijd, invaliditeit, alsmede huwelijkse en ouderlijke staat’. De Orde zal volgend jaar ook een prijs uitreiken voor het kantoor dat aantoonbaar het beste diversiteitsbeleid voert.

Download artikel als PDF

Advertentie